Group peer learning

Savvy clubs is onze nieuwste group peer learning methode om de talenten van leerlingen optimaal te benutten. Per vak, niveau en leerjaar zijn er clubs beschikbaar waar leerlingen elkaar kunnen uitdagen, helpen en opzoeken. Ook docenten hebben toegang tot clubs en weten zo precies wat er bij de leerlingen speelt.

Groep scholieren op een bankje, klaar om samen te werken!

Sociale gelijkheid.
Talentontwikkeling.
Hogere cijfers.

Wie wint er deze week?

Leerlingen kunnen elkaar uitdagen met quizzen over de lesstof. Elke keer als ze mee doen krijgen ze daarvoor punten, als ze een vraag goed beantwoorden krijgen ze extra punten. Elke week, maand en aan het einde van het jaar zijn er winnaars! Welke leerling gaat er met de prijs naar huis?

Banners voor aardrijkskunde, biologie en scheikunde

Elk vak zijn eigen club!

Voor elk vak is er een club, alle leerlingen die talent hebben voor het clubvak of leerlingen die dat willen verbeteren worden automatisch aan de club toegevoegd. Hier kunnen ze elkaar uitdagen, opzoeken of alvast de beste aanpak voor het komende huiswerk bespreken.

Meng je in de discussie!

Docenten kunnen zich ook aanmelden bij de clubs. Ze kunnen leerlingen uitdagen, herinneren aan de taken die ze hebben of observeren waar de leerlingen het over hebben. Komt er iets voorbij dat leerlingen moeilijk vinden, herhaal het dan nog eens in je volgende les!

Sociale gelijkheid.
Talentontwikkeling.
Hogere cijfers.

Klasoverstijgende contacten met clubs

Waar de fysieke grenzen van het klaslokaal de leerlingen bij elkaar houden, opent clubs de deuren tot nieuwe contacten. Naast je klasgenoten heb je nu ook je clubleden waar je op kan terug vallen en mee kan samenwerken!

Banners van Savvy clubs!